Liity sähköpostilistalle!

Lisätietoja

Opiskelijoiden suositukset MP Instituutin koulutuksesta

Opetuskonsepti on ainutlaatuinen suhteessa kaikkeen aikaisemmin saamaani koulutukseen tai kokemukseen koulutuksesta/myös suhteessa muihin kehonhalinnan koulutusta tarjoaviin tahoihin.

Koulutus tarjoaa liikkumisen ja kehonhallinnan perusteet, määrittelee ja opettaa ne teoriassa ja käytännössä ja samalla tukee luovuutta ja itsenäisyyttä.

Koulutus toimi monella tasolla sekä teoriassa, mutta ennen kaikkea siirtää tiedon käytännön toimivalle tasolle. Tämä on MP Instituutin ehdoton vahvuus.

Lisäksi koulu opettaa vuorovaikutus-, ilmaisu, ihmissuhde- ja asiakassuhde- yrittäjyys ja liiketoiminnallisia taitoja siten, että ne toimivat suoraan käytännön tasolla.

Tapa, jolla koulutus toteutuu rakentaa uuden ammatti-identiteetin; varmuutta siitä, mitä ohjaajana minulla on mahdollisuus ja velvollisuus tarjota ja mikä riittää (rajat).

Tämä mahdollistaa toisesta ammatista pätevöityneen aikuisen siirtymisen uuteen ammattiin (arkkitehdistä – kehonhallinnan ammattilaiseksi), siinä viihtymisen – ja taidolliset valmiudet ohjata tuloksiltaan mitattavaa työtä.  Motivaatiotasoni on korkealla, koska tiedän, kuinka voin kehittyä  ammatissani opintojen jälkeen. Tärkeäksi koen, että MP Instituutti tarjoaa meille jatkokoulutusmahdollisuuden (ehdoton edellytys ammatin jatkuvuudelle).

Opetus ottaa huomioon oppilaan omat lähtökohdat ja vahvuudet ja taidot ja käsittelee niitä pääomana, joka on mahdollista siirtää uuteen ammattiin.

Elina Heinisuo

 

- Koulutus loi minulle työskentelyrauhan, joka välittyy asiakkaisiin.   
 
- Jälkeenpäin ajatellen, olin ehkä liiankin rohkea ja en miettinyt riskejä. Samaa suosittelen sinulle!

- Loistavaa opetusta!

- Opetuskonsepti on ainutlaatuinen suhteessa kaikkeen aikaisemmin saamaani koulutukseen tai kokemukseen koulutuksesta/myös suhteessa muihin kehonhalinnan koulutusta tarjoaviin tahoihin.

- Antaa mitä lupaa ja enemmän mitä osasin odottaa.

- Tukee luovuutta ja itsenäisyyttä.

- Toimi monella tasolla sekä teoriassa, mutta varsinkin käytännön työhön.
 
- Minulla on nyt uusi ammatti ja elän tällä hyvin.

- Motivaatiotasoni on korkealla, koska tiedän, kuinka voin kehittyä  ammatissani opintojen jälkeen.

- Tunnistan nyt omat vahvuuteni ja oma kehoni vahvistui ja tasapainottui hurjasti.

- Koulutus avannut minulle niin paljon uusia ovia joita en ole edes odottanut, olen saanut enemmän!
 
-  Olen huomannut tässä kirjallisessa hommassa, että kun siihen vain uppoutuu niin asiat alkavat elämään ja hahmottumaan ja oikeasti siitä tulee elävää elämää.
 
- Tarkkaan on pohdittava jokainen hengenveto ja mitä seuraa kun tehdään näin.

- Johdonmukainen ja valtavan luovaa tämä homma.
 
- Oman kehon tuntemus on parantunut valtavasti. Olen avautunut, ihmiskeho alkoi elämään eri tasoilla, kaikki liikkeen hahmottaminen on helpompaa.
 
- Kokonaisuudessa ohjaukseni muuttui, Nyt pystyn hahmottamaan sen ihan eri tavalla.
 
Kiitos Method Putkisto Instituutin opiskelijoille!