Liity sähköpostilistalle!

Lisätietoja

Method Putkisto -ohjaajakoulutus 
2018 -2019


• Maaliskuun 10. aloituspäivä

Koulutus on suunnattu

Sinulle joka olet kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja valmis parantamaan oman kehosi tasapainoa; liikunta-alan ammattilaisille; valmentajille, fysioterapeuteille, Pilates ohjaajille, urheilijoille.

Uuden ammatin, uran ja yrittäjätoiminnan rakentamiseen.

Koulutus antaa ohjaajavalmiudet

Method Putkisto -menetelmän ohjaukseen eritasoisille ryhmille ja asiakkaille.

Koulutuksemme perustuu

Opiskelijan yksilöllisten vahvuuksien huomioimiseen; menetelmien ytimen/logiikan/periaatteiden rakentamiseen;  liikerepertuaarien hallintaan ja periaatteisiin.

Vahvaan tieto/taitoon, joka perustuu käytännön kokemukseen, tieteen viimeisimpiin tutkimuksiin, anatomian/biomekaniikan ja fysiologian lainalaisuuksiin - ja lisäksi MP-opetusteknisen menetelmän taidon hallintaan.

Ohjaajapätevyys perustuu

Method Putkisto -menetelmän ja -harjoitteiden  hallintaan, taitoon osata progressoida liikemateriaalia kohti määriteltyjä tavoitteita ja kykyyn ohjata eri tasoilla vastaten asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Method Putkisto -harjoitteet

 • MP Syvävenytys – MP -venyttelytekniikka pidentää lyhyet, kireät lihakset ja jänteet tarkasti ja turvallisesti.
 • MP Syväjumppa - vahvistaa ryhtiä ylläpitäviä lihaksia ja kehon sen optimilinjaukseen/ryhtiin, opettaa toiminnallisen ydintuen rakentamisen perusteet (ydintuki = MP -termi).
 • MP Syvähengitys - palauttaa pallean kimmovoiman, ohjaa oikeaan hengitystekniikkaan toimivan kehon perustaksi.
 • MP Liikkuva lämmittelyosuus, kokoaa liikkeiden muodon ja tarkentaa ajoitukset; musiikin ja rytmiikan taitava käyttö rakentaa tunnin kokonaisdynamiikan.

Koulutus rakentaa

Menetelmien perustan, ohjaustaitoa, teknistä osaamista liikkeiden oikeaan suorittamiseen, harjoiterepertuaaritasot, taitoa siihen kuinka yksittäisiä liikkeitä ohjataan tarkasti ja progressiivisesti eri tasoilla olevien asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä turvalliseen ja laadukkaaseen ohjaukseen vaadittavia erikoistaitoja.

Koulutuksen rakenne

"Selkeä, looginen, nykyaikainen, toimiva" (MP -opiskelijat), se koostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Koulutus on käytännönläheistä

Harjoitemateriaali opitaan sekä teoriassa että myös oman kehon kautta ja samalla pyritään myös oman kehon optimin ja liikkeellisen potentiaalin saavuttamiseen. Tutkimme ja koemme käytännössä, kuinka tunteja ja kursseja ohjataan progressiivisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja sitä kuinka hyvällä ohjauksella saavutetaan mitattavia tuloksia.

* Mahdollisuus observointiin ja harjoitteluun Method Putkisto Studioilla ja mestariohjaajiemme saleilla läpi Suomen.

Koulutus kestää

n. 12 kk, sisältäen lähiopetusta 1 – 3 päivää/kk, yht.  12 opintoviikkoa - ja kaksoispätevyyden suorittaville 20 opintoviikkoa. Koulutuksen voi suorittaa muun työn ohessa.

Koulutuksen päivämäärät 2018 - 2019

Helmikuu La 10. orientaatiopäivä 
Maaliskuu La 10. - su 11. ja la 17.
Huhtikuu La 21.- su 22. 18. ja la 25.
Kesäkuu Su 10.
Elokuu La 18.
Syyskuu Su 16.
Marraskuu La 17. - su 18.
Tammikuu 2019 Su 20.
Helmikuu La 16.

*korvattavissa

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kansainvälisesti kokeneimmat kehonhallinnan ohjauksen ammattilaiset sekä erikoistaitoja omaavat asiantuntijat: Marja Putkisto, anatomian ja biomekaniikan kouluttajat Aki-Matti Alanen ja Satu Suominen. Koulutuksen rakenteet/opintosuunnittelija: Elina Heinisuo. Lue lisää kouluttajista

Hinnat 

Katso koulutushinnat ja peruutusehdot

 

Sisältää:

 • Lähiopetuksen ja henkilökohtaiset tuutorointitunnit
 • Koulutusmateriaalin ja harjoitetyöt
 • Opiskelijasivuston käytön
 • 10 Marja Putkiston tuntia. Näille voit osallistua jo ennen koulutusta (säilytä kuitti).
 • Observointi- & avustusmahdollisuuden
 • Asiakasryhmiä harjoitteluun
 • Näytetunnit
 • HOPS, rakennekaaviot, opintoneuvoja
 • Todistustenjakotilaisuuden
 • Mahdollisuuden Sponsoroituun MP -yrittäjäkoulutukseen

Koulutuspaikat

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja (40 min Helsingistä). Laadukkaat sisä- ja ulkotilat, luonnonelementtien hyödynnys: metsä ja järvenranta, oma keittiö. Majoitus & ruokailu MP -opiskelijahintaan. Ajo-ohjeet

Method Putkisto Studiot; Helsinki keskusta ja Malmi. Lue lisää

Haku & lisätietoa

toimisto@methodputkisto.com tai soita Anne-Marie 050 575 4776 ja varaa info/orientaatioaika Skypessä/puhelimitse tai kasvotusten TAI täytä sähköinen HAKU lomake. Lue lisää