Liity sähköpostilistalle!

Lisätietoja

Suomen johtava
kehonhallinnan
koulu

METHOD PUTKISTO INSTITUUTTI

Oletko suunnittelemassa kehonhallinnan/Pilateksen opintoja. Tarjolla  on paljon – mistä valitsen?

 

Tervetuloa tutustumaan kouluumme!

 

Olemme Suomen vanhin kehon- ja liikkeenhallintaan erikoistunut koulu. Takanamme on 25 vuotta koulutuskokemusta. MP Instituutti toimii tällä hetkellä Suomessa ja Iso-Britanniassa. 

Arvomme:  rehellisyys, laatu, yrittäjyys.

Ydinosaamistamme on ohjaajakoulutus ja sen kehittäminen.

 Tukeudumme tieteeseen ja pitkään käytännön kokemukseen.

Ylläpidämme asemaamme alan johtavana kehonhallinnan kouluna, ohjaajakuntamme ammatillista osaamista ja palvelutarjonnan laatua.

Koulutuksemme sopii sinulle -

joka joka olet kiinnostunut kehonhallinnasta, oman kehon muutoksesta, ohjaajaurasta, toisesta tulonlähteestä, yrittäjätoiminnan rakentamisesta; joka valmennat, olet terveysalan ammattilainen, urheilija - ja sinulle jolle liikkumisen vapaus, hyvinvointi ja kehotietoisuus on tärkeää. 

Koulutus on sijoitus ammattiin, jonka osaamista tarvitaan aina – nyt yhä enenevässä määrin!

Olemme koulu joka tukee yrittäjyyttä -  olemme kaikki itse  kokeneita ja menestyneitä yrittäjäohjaajia!

Tuemme opiskelijoitamme uuteen uraan ja ohjaajiamme menestyvään yrittäjätoimintaan.

Suuri osa ohjaajistamme on ollut alalla pitkään ja he nauttivat jatkuvasta uudelleen kouluttautumisesta. Asiakkaamme ovat uskollisia työnantajiamme  – ja kannustavat meitä jatkuvaan kehittymiseen!

Opetus keskittyy siihen miten siirrämme taidon sinulle. Tuloksia mitataan siitä mitä sinusta kehittyy

Tieto tulee koota – taitoa on tietää, kuinka se siirretään eteenpäin. Tässä on vahvuutemme.Koulutus seuraa periaatetta: Oikeita asioita – oikeaan aikaan!

Koulutuksemme perustuu  kunkin menetelmän/lajin liikerepertuaarien ytimen ja logiikan ymmärtämiseen

Opit ohjaamaan liikkeet tarkasti ja varioimaan harjoiterepertuaareja monipuolisesti; sen kuinka anatomian/biomekaniikan ja fysiologian perusteita käytetään luovasti asiakkaan yksilölliset tarpeet/taustat huomioiden - ja kuinka tulokset voidaan todentaa. Opit

  • ryhmä- yksilötuntien ohjauksen taitoa
  • repertuuarit:  valmistelevat- / alkeis-, keski- ja jatkotason liikkeet
  • liikevariaatiot - suhteessa kohderyhmään 

Opetamme enemmän kuin harjotteita, opit ohjaamisen taitoa ja  näkemään harjottelun kokonaisvaltaisena kokemuksena

Osoitamme  kuinka hyvällä ohjauksella saavutetaan mitattavia tuloksia.

Method Putkisto on opetuspedagoginen/-didaktinen mentelmä, jonka avulla osaat turvallisesti syventää harjottelun intensiteettiä ja dynamiikka. 

Menetelmien periaatteiden hallitseminen tekee sinusta asiasi taitajan.  

Hyvä ohjaaja on kokenut omassa kehossaan muutoksen ja osaa ohjata!

Harjoitemateriaali opitaan oman kehon kautta ja samalla pyritään myös oman kehon optimin ja liikkeellisen potentiaalin saavuttamiseen. Tutkimme ja koemme käytännössä:

  •  keskivartalon hallintaa
  •  ydituen stabilaatiosysteemit
  •  kuinka keho toimii kokonaisuutena

Ohjauksen ydintaidon/perinnön saa mestarilta

Saat ainutlaatuisen oppimisen alustan;mahdollisuuden observoida ja avustustaa Method Putkisto Studioilla ja Suomen kokeneimpien mestariohjaajien saleilla läpi maan. Näet käytännösää Method Putkisto menetelmä vahvuudet kehon- ja liikkumisen perusteiden ohjaamisessa.

Kouluttajinasi alan taitajat

Saat opin suoraan metodin kehittäjältä ja alan johtavilta alan ammattilaisilta. Opit meiltä miten ja miksi työmme tarjoaa uuden, modernin vaihtoehtoisen lähestymistavan ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. 

Osa kouluttajista on terveydenhuoltoalan ammattilaisia, tutkijoita, liikunta- ja valmennusalan valmentajia,jotka taitojen lisäksi tuovat mukanaan alansa ymmärrystä ja näkemystä.

Opi suoraan Marja Putkistolta. Lue lisää.

Koulutuksen rakenne on

’’ Selkeä, looginen, nykyaikainen ja toimiva ’’(MP-opiskelijat), se koostuu  lähi- ja etäopiskelusta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Tarjoamme enemmän kuin koulutuksen; urakehityksen, joko kokopäiväiseksi ammatiksi tai toisen työn oheen

Meiltä saat ohjaajanuralle vahvan perustan ja edelleen kehitysmahdollisuuden. MP ammatillinen koulutus progressoituu luontevalla tavalla- seuraten ohjaajan kehitystä. Voit jatkaa tai syventää opintojasi, erikoistua aina Diplomi- tai mestariohjaaja-/kouluttajatasolle.

Koulutuksen sisältöä ajankohtaistetaan vuosittain.

- Parhaat asiat: Miksi ohjaajaksi?

Työmme  on ihmisläheistä ja palkitsevaa

Ohjaajana teet arvokasta työtä suomalaisten hyvinvoinnin eteen. Kohtaat monenlaisia ihmisiä huippu-urheilijasta harrastajaan. Työsi on itsenäistä ja voit rakentaa siitä itsellesi toimivan muodon:  Voit suunnata työskentelysi eri asiakaskohteisiin, määritellä itse työaikasi ja sen, kuinka monta tuntia ohjaat viikossa. Voit tehdä työtä toisen työn ohessa tai rakentaa ohjaustyöstäsi liiketoimintaa (kts. Method Putkisto Studiot läpi Suomen).

Ohjaaja-ammatti lisää itsetuntemustasi

- ja usein itsetuntoasi. Oman kehosi tasapainottumisen myötä saat syvyyttä ohjaamiseesi.

Työyhteisömme - on moniulotteinen ja vuorovaikutteinen

Tapaat kollegoita, joilla kullakin on erilaista tietotaitoa ja yhteisöä rikastuttavaa kokemuspohjaa.

Työllistymisen - aste on hyvä, jopa erinomainen

 Lisää ohjaajia tarvitaan kentälle!

 

Koulutus täyttää Suomen Pilatesyhdistyksen vaatimukset.

©Copyright Method Putkisto Finland 

Uusille
ohjaajille jatkuva
kysyntä!