Liity sähköpostilistalle!

Lisätietoja

Method Putkisto sivustot ovat uusiutuneet.
Tässä linkki Method Putkiston uusille sivuille.

Hae itsellesi Method Putkisto -ohjaaja!

Ohjauksemme perustuu tietotaitoon ja Method Putkisto -menetelmään.
Method Putkisto -ammattikuntana työskentelemme kehon tasapainon ja liikkumisen vapauden puolesta. Ohjauksemme perustana on ihmisen luovuus ja kyky uusiutua. Ohjauksen todellinen taito on siinä, kuinka tieto siirtyy käytäntöön.
Tervetuloa tunneillemme!

Suomen kokeneimmat kehonhallinnan ammattilaiset

Ota yhteyttä suoraan ohjaajaan: Alla Suomessa rekisteröidyt Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates -ohjaajat; yhteystiedot ja linkit heidän internetsivuilleen.

Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates -tunteja antavat vain rekisteröidyt Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates -ohjaajat. Method Putkisto -tavaramerkki takaa LAADUN; ohjaajakuntamme on jatkuvassa täydennyskoulutuksessa ja vuorovaikutuksessa Method Putkisto Instituutin kanssa tarkistaen, hioen ja syventäen taitojaan.

Valitse paikkakunta: