Peruskoulutus | Method Putkisto Instituutti
Method PutkistoAmmattikoulutusFinnmotion
PERUS-ja KESKITASON OHJAAJAKOULUTUS

Method Putkisto -ohjaajakoulutus 2019

Method Putkisto –ohjaajakoulutus on suosittu klassikko. Se on loppuun hiottu kokonaisvaltainen kokonaisuus, johon kuuluvat sekä opetusmenetelmä, -systeemi, että harjoiterepertuaarit.

Koulutus sisältää:

Method Putkisto Syvävenytys – Method Putkisto -dynaaminen venyttelytekniikka. Eri kudostasoilla vaikuttavat harjoiterepertuaarit ja taitoa niiden tulokselliseen käyttöön.

Method Putkisto Syväjumppa - vahvistaa ryhtiä ylläpitäviä lihaksia ja kehon sen optimilinjaukseen/ryhtiin ja opettaa toiminnallisen ydintuen rakentamisen perusteet (ydintuki = MP -termi).

Method Putkisto Syvähengitys - palauttaa pallean kimmovoiman ja ohjaa oikeaan hengitystekniikkaan toimivan kehon perustaksi.

Method Putkisto Liikkuva osuus - kokoaa liikkeiden muodon ja tarkentaa ajoitukset. Musiikin ja rytmiikan taitava käyttö rakentaa tunnin kokonaisdynamiikan.

Method Putkisto -koulutus koostuu kolmesta moduulista.

Moduuli 1 - ohjaustaito

Sen ytimenä on ainutlaatuinen ohjausmenetelmä tuloksia tuottavaan ohjaukseen.

Moduuli 2 - tieto käytäntöön

Harjoittelu asiakkaana, observointi ja avustustunnit koulutettujen ohjaajien tunneilla; itsenäinen oman kehon harjoittelu.

Moduuli 3 - ammatillisuus ja urakehitys

Koulutuksemme kattaa taitoja, jotka ovat merkityksellisiä laadukkaaseen ohjaukseen ja tulokselliseen työskentelyyn.

Seuraava koulutuksemme alkaa

La 17. elokuuta - orientaatio, korvattavissa
Pe 30. elokuuta - opetuspäivä nro 1

Hinnat

Katso koulutushinnat ja peruutusehdot.

Haku & lisätietoa

Soita toimistollemme Anne-Marielle p. 050 575 4776 tai laita sähköposti toimisto@methodputkisto.com tai täytä sähköinen HAKULOMAKE

Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulutus 2019

Method Putkisto -koulutus lähestyy Pilatesta ’sisältä ulospäin’; se avaa uuden ajattelumallin kehon liikkeellisiin mahdollisuuksiin.

Method Putkisto Pilates on kokonaisuus, jonka perustana on Joseph Pilateksen luoma Pilates-menetelmä.Koulutamme taitoa kehonhallinnan ohjaukseen Joseph Pilateksen perintöä kunnioittaen.

Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulutus täyttää Suomen Pilatesyhdistyksen vaatimukset.

Koulutus rakentuu kolmesta moduulista:

Sisältää pre- keskitason ja jatkotason harjoiterepertuaarit, lähiopetuspäivät, koulutusjaksot, joista rakentuu perusta sekä ohjaajantyölle, että palveluntarjonnan muodolle.

Moduuli 1- ohjaustaito

Moduuli 2 - tietokäytäntöön

Moduuli 3 - ammatillisuus ja urakehitys

Koulutuksemme kattaa taitoja, jotka ovat merkityksellisiä laadukkaaseen ohjaukseen ja tulokselliseen työskentelyyn.

Seuraava koulutuksemme alkaa

La 26. lokakuuta

Hinnat

Katso koulutushinnat ja peruutusehdot.

Koulutuspaikka

Kisakallion Urheiluopisto, Vanajanlinna/Sportness ja Method Putkisto Studiot läpi Suomen.

Haku & lisätietoa

Soita toimistollemme Anne-Marie 050 575 4776 tai laita sähköposti toimisto@methodputkisto.com tai täytä sähköinen HAKULOMAKE.

Method Putkisto Pilateslaite -ohjaajakoulutus 2019

Tavoita uusia kohderyhmiä, monipuolista tarjontaasi; opi ohjaamaan Joseph H. Pilateksen kehittämillä harjoituslaitteilla; syvennä osaamistasi ja laajenna ammattitaitoasi.

Meiltä saat ohjausvalmiudet kuhunkin laitteseen, harjoiterepertuaarit per laite ja taso: valmistelevat- / alkeistason-, keskitason- ja jatkotason liikkeet ja niiden variaatiot - suhteessa kohderyhmään.

Koulutus antaa valmiudet MP Pilates -harjoiterepertuaarien progressiiviseen ryhmä- ja yksilötuntien ohjaukseen Joseph Pilateksen kehittämillä laitteilla.

Joseph Pilates monipuolisti harjoittelua edelleen ja vei sitä haastavammaksi. Kukin laitteista tarjoaa Pilateksen harjoitteille erilaisia kohdennettuja vastuksia ohjaten liikesuuntia. Jouset harjoittavat välittömästi jarruttavan voimankäytön taitoon ja konkretisoivat sen tärkeyttä keskikehoa vahvistavan harjoittelun perustana.Harjoitteiden jatkumot olivat Pilateksen loistavin tuotos.

Koulutuksemme etenee progressiivisesti;

Laitteet opiskellaan osissa; laite kerrallaan. Opit näkemään niiden keskenään luoman kokonaisuuden mahdollisuudet. Kokonaisuuden hallinta pätevöittää sinut ammattitasolle.

Koulutus suoritetaan 5:ssä osassa

1. MP Caareli & MP Wobbeli, 1 pv 

2. Reformer, 2 pv 

3. Wunda/Combo chair, 2 pv

4. Ladder Barrel, 1 pv 

5. Tower/Cadillac, 2 pv  

Seuraava koulutuksemme alkaa

Päivämäärät vahvistetaan pian.

Koulutus täyttää Suomen Pilates Yhdistyksen vaatimukset.

Hinnat 

Yksi päivä - 310 €

Kaksi päivää - 620 €

Kokonaishinta MP Pilateslaite -ohjaaja 3100 €; sis. lähipäivät, itsenäisen harjoittelun, näytön, työnohjauksen.

Peruutusehdot: ks. tästä linkistä

Haku & lisätietoa

Soita toimistollemme Anne-Marie 050 575 4776 tai laita sähköpostia toimisto@methodputkisto.com tai täytä sähköinen HAKULOMAKE.


Method Putkisto 3D Kasvoklinikka -ohjaajakoulutus 2019

Erikoistu digiajan ihmistä koskettavaan ohjelmaan

Nyt enemmän kuin koskaan: ajanhermolla oleva, jokaista digiajan ihmistä koskettava ohjelma. Kirkastaa mielen, poistaa kasvoilta rasituksen ja stressin merkit. Nostaa itsetuntoa ylävartalon kannatuksen kohotessa, lievittää niska-hartiasärkyjä ja purennan ongelmia sekä parantaa äänenkäyttöä. Tasapainottaa koko kehon.

Antaa omalle ohjaukselle ilmaisullisen perustan. Samaa tarvitsevat asiakkaamme elämässään.

”..kehon solmut ovat avautuneet pään asennon parantuessa, leukanivelen tasapainottuessa ja ilmelihasten vahvistuessa.” Elina Pihlajamäki

Koulutus antaa ohjaajavalmiudet

MP 3D -menetelmän ohjaukseen eri taustasta tuleville ihmisille /ryhmille, erikoisosaamista kasvo- ja ylävartalonlihasten tasapainottamisesta ja asentojen ja liikkeiden hallinnasta suhteessa koko kehon tasapainoon.

Koulutus rakentaa

Menetelmien perustan, ohjaustaitoa, teknistä osaamista liikkeiden oikeaan suorittamiseen, harjoiterepertuaaritasot, taitoa siihen kuinka yksittäisiä liikkeitä ohjataan tarkasti ja progressiivisesti eri tasoilla olevien asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä turvalliseen ja laadukkaaseen ohjaukseen vaadittavia erikoistaitoja.

Koulus sisältää 

Method Putkisto 3D Kasvoklinikka -harjoitteet

MP syväjumppa harjoitteet - vahvistavat ylävartaloharjoitteet: vahvistaa ylävartalon, kaulan ja niskan lihaksistoa tukemaan kehoa sen optimilinjaukseen/ryhtiin. 

MP Syvävenytys- ja hengitysharjoitteet tasapainottavat kokoa kehoa, parantavat pään verenkiertoa ja lievittävät ja poistavat ylävartalon kipuja ja jännityksiä. 

Sisältää:

Seuraavaa koulutuksemme alkaa

La 13. huhtikuuta ja la 17. toukokuuta

Hinnat

Katso koulutushinnat ja peruutusehdot.

Koulutuspaikka

Kisakallion Urheiluoopisto

Haku & lisätietoa

Soita toimistollemme Anne-Marie 050 575 4776 tai laita sähköposti toimisto@methodputkisto.com tai  täytä sähköinen HAKULOMAKE.

Method Putkisto Huippuliikkuja -ohjaajakoulutus

Koulutus on suunnattu

Sinulle joka olet kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja valmis parantamaan oman kehosi tasapainoa; liikunta-alan ammattilaisille; valmentajille, fysioterapeuteille, Pilates ohjaajille, urheilijoille.

Ohjaajakoulutus sopii sinulle, jolla on kiinnostus nähdä, erottaa ja hienosäätää liikettä. Jolla on aito innostus auttaa urheilijaa/liikkuja saavuttamaan oman kehonsa todellinen potentiaali ja hyväksymään kehonsa rajat. Jotka haluavat kehittyä ja erikoistua ammatissaan – ja liittyä pioneerijoukkoon edistämään suomalaisten liikkumisen/urheilun taitoja.

Ohjaajille menetelmä antaa ”työkaluja”, analysointivälineitä, tarkkailupisteitä, kehon/liikkeenhallinnan perusrakenteet - ja ammatillista varmuutta.

Uuden ammatin, uran ja yrittäjätoiminnan rakentamiseen.

Koulutus antaa ohjaajavalmiudet

Ainutlaatuiseen kolmiulotteiseen harjoitusmenetelmään ja liikkumisen perusteiden hallintaan.

Ohjaustyössä yhdistetään lattiaharjoitteet & lajiharjoitteet sekä ulkona luonnollisessa maastossa harjoittelu.

Method Putkisto Huippuliikkuja menetelmän ohjaajat osaavat nähdä, kuinka rakenne ja toiminta ohjaavat toisiaan.

Koulutuksen suoritettuasi saavutat oman kehosi optimin ja parannat mahdollisuuksiasi huipputuloksiin myös eri lajeissa! Olet liikeanalyysin asiantuntija sekä liikkeenrakentamisen valmentaja.

Ohjaajapätevyys perustuu

Method Putkisto -menetelmän ja -harjoitteiden hallintaan, taitoon osata progressoida liikemateriaalia kohti määriteltyjä tavoitteita ja kykyyn ohjata eri tasoilla vastaten asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Koulutus rakentaa

Menetelmien perustan, ohjaustaitoa, teknistä osaamista liikkeiden oikeaan suorittamiseen, harjoiterepertuaaritasot, taitoa siihen kuinka yksittäisiä liikkeitä ohjataan tarkasti ja progressiivisesti eri tasoilla olevien asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä turvalliseen ja laadukkaaseen ohjaukseen vaadittavia erikoistaitoja.

Koulutuksen rakenne

Selkeä, looginen, nykyaikainen, toimiva. - MP -opiskelijat 

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Koulutus on käytännönläheistä

Harjoitemateriaali opitaan sekä teoriassa että myös oman kehon kautta ja samalla pyritään myös oman kehon optimin ja liikkeellisen potentiaalin saavuttamiseen. Tutkimme ja koemme käytännössä, kuinka tunteja ja kursseja ohjataan progressiivisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja sitä kuinka hyvällä ohjauksella saavutetaan mitattavia tuloksia.

* Mahdollisuus observointiin ja harjoitteluun Method Putkisto Studioilla ja mestariohjaajiemme saleilla läpi Suomen.

Koulutus opettaa

Tulokset voidaan mitata ja todeta

Kuvien avulla - kehon linjauksessa ja ryhdissä, tukisysteemien toimivuudessa, yleiskunnon ja liikkumisen taitojen paranemisessa.

Seuraava koulutuksemme alkaa

Vahvistetaan pian.

Hinta

Katso koulutushinnat ja peruutusehdot.

Sisältää:

Koulutuspaikka

Kisakallion Urheiluopisto

Haku & lisätietoa

Soita toimistollemme Anne-Marielle p. 050 575 4776 tai laita sähköposti toimisto@methodputkisto.com tai täytä sähköinen HAKULOMAKE

Method Putkisto Kevytohjelma -ohjaajakoulutus 2019

Method Putkisto Kevytohjelma helpottaa stressiä, palauttaa kehon sen rasituksista ja rentouttaa.

Harjoittelu vauhdittaa aineenvaihduntaa, puhdistaa kehoa, lisää kudosten kimmovoimaa, vähentää selluliittia ja hoikistaa.

Palautuminen on hyvinvoinnin 'in' juttu!

Koulutus antaa ohjaajavalmiudet

Method Putkisto Kevytohjelma -menetelmän ohjaukseen eritasoisille ryhmille ja asiakkaille.

Koulutus on jatkokoulutus, joka syventää MP:n taidollista hallintaa, käsittelee Method Putkistoa kuntoutuksellisena menetelmänä. Ohjelma luo MP-harjoitteluun uuden ulottuvuuden. MP-ohjaajat kehittyvät MP Detox Kevytharjoittelun asiantuntijoiksi.

Miksi Method Putkisto Kevytohjelma

Hyvinvoinnin perustana on kehon kyky palautua!

Method Putkisto MP Kevytohjelmaa voi käyttää palauttavana, kuntouttavana, rentouttavana ja kehoa virkistävänä harjoittelumuotona. Kun keho on poikkeuksellisen rasituksen alaisena - ja oireilee turvotusten, väsymisen tai kipujen kautta.

MP Kevytharjoittelu -tekniikan päätavoitteena on lymfakierron tukeminen.

Method Putkisto Kevytohjelma

Tarjoaa nopean ja kevyen tavan parantaa oloa elämän kiireen keskellä, sekä käytännön ohjeita mukaan otettavaksi. Kevytohjelma on todellinen "pika lift" virkistymiseen matkan jälkeen tai erikoistilaisuuteen valmistautuessa.

Ohjelma sopii kaikille ja tuo tuloksia myös niille, joilla ne ovat muissa lajeissa huonot. Sopii erityisryhmille ja kuntoutukseen.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkimme ja koemme käytännössä, kuinka tunteja ohjataan progressiivisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja sitä, kuinka hyvällä ohjauksella saavutetaan mitattavia tuloksia.

Opit MP Kevytharjoittelu -tekniikan perusteet ja kuinka sitä voi käyttää lymfakiertoa tukevana ja lihaskalvoja tasapainottava harjoitteluna.

Koulutus on käytännönläheistä ja kehon merkkejä tunnistavaa - opit sisäistetään oman kehon kautta. Koulutuksessa käsittelemme palautumisen fysiologiaa aina solutasolla saakka - syitä ja seurauksia.

Seuraava koulutuksemme alkaa

Lauantaina 24. elokuuta

Hinta (sis. alv)

3348 €
-ilmoittautumismaksu 621 €
-loput 9 erässä a´303 €/kk

Kts. peruutusehdot

Sisältää:

Koulutuspaikka

Kisakallion Urheiluopisto

Haku & lisätietoa

Soita toimistollemme Anne-Marielle p. 050 575 4776 tai laita sähköposti toimisto@methodputkisto.com tai täytä sähköinen  HAKULOMAKE.