Method Putkisto lajistudio ratsastus ja Sanna Siekkinen - ratsastajan kehonhallintaa ratsastuskoulu Equstomissa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärvellä

Lajistudio Ratsastus

Sanna Siekkinen on ensimmäinen Method Putkisto Huippuliikkuja systeemiin ja -harjottelumuotoon erikoistunut ohjaaja Suomessa, jolle on myönnetty Method Putkisto PRO* -nimike. 

Pitkäaikainen haaveeni on toteutunut ja ratsastuskouluni ottaa virallisesti käyttöön Method Putkisto Huippuliikkuja opetusteknisen menetelmän –harjotteet ja MP liikeanalyysin. Tavoittenani on systemaattisesti tukea ratsastajaa kestämään lajin rasitukset ja parantamaan lajin suoritusta.

Valmennus ratsastuskoulullamme etenee progressiivisesti: ensin hitaina lattiaharjotteina – josta opit siirretään ratsastukseen.

 

 

 

 *MP PRO-ohjaaja on rekisteröity  Method PutkistoHuippuliikkuja ohjaaja ja sen lisäksi valmennuksen ammattilainen. MP Pro on tietoinen lajin vaikutuksesta harrastajaan pitkällä aikavälillä. Hänen erikoisosaamistaan on MP pedagogiikka ja -liikeanalyysi. Hän ohjaa lajin  hienosäätöä  tukemalla valmennettavan luovuutta ja itsenäisyyttä - käyttäen MP 3D systeemiä, jonka avulla  MP kehonhallinnan opit siirretään lajin tueksi ja hyväksi - progressiivisesti.

Hevonen - Method Putkisto lajistudio ratsastus ja Sanna Siekkinen - ratsastajan kehonhallintaa ratsastuskoulu Equstomissa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärvellä

Ratsastajan kehonhallinnan haasteet 

Ratsastajan saumaton yhteistyö hevosen kanssa vaatii taitoa tunnistaa hevosen kehonliikettä ja mukauttaa oman kehon käyttö tähän. Ratsastajan on ensiarvoisen tärkeä tiedostaa ja tunnistaa oman kehonsa liikkeenhallinta ja sitä edistävät tai estävät tekijät. Ristiriitaiset viestit hevosen ja ratsastajan välillä vähenevät huomattavasti, mitä  pienemmillä ja selkeimmillä avuilla hän kykenee vaikuttamaan hevoseen. Ratsastuksen laatu paranee kaikilla tasoilla harrastajista kilpaurheilijoihin. 

Ratsastuksen teknisen osaamisen lisäksi ratsastaja tarvitsee ,vahvan selkärangan, tasapainoisen lihaksiston, syvien lihasten voimaa, liikkuvuutta ja koordinaatiota. Ratsastus lajina on hyvin staattinen ja ratsastusasento myös muokkaa kehoamme. Method Putkiston harjoitteilla voimme neutralisoida lajin aiheuttamia haittoja kehossa. Method Putkisto opettaa korjaamaan, tukemaan ja hallitsemaan ratsastajan selkärangan liikkeitä. Se harjoittaa keskikehon ydintuesta vahvan ja dynaamisen mikä mahdollistaa neutraalin asennon hallinnan ratsastuksen aikana, jolloin hevosen liike ei kuormita ratsastajan selkärankaa virheasentojen kautta. 

 

 

     

Kouluratsastuskuva - Method Putkisto lajistudio ratsastus ja Sanna Siekkinen - ratsastajan kehonhallintaa ratsastuskoulu Equstomissa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärvellä