Yritys | Method Putkisto
Method PutkistoAmmattikoulutusFinnmotion
LÖYDÄ OMA OHJAAJA
PAIKKAKUNNALTASI
MARJA PUTKISTON
kansainväliset KURSSIT
MARJA PUTKISTON
KURSSIT
Kajaani 23.10.
Seinäjoki 25.10.
Helsinki 03.01.
Kuopio 10.02.
Muurame 14.02.
 
MARJA PUTKISTON KURSSIT SUOMESSA

Yrityksemme Method Putkisto Finland Oy

Historia

Toimintamme syntyi tosielämän "vaikeuksista voittoon" -tarinasta ja halusta jakaa sen kautta tullut oivallus: jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus, ainakin hetkellisesti, kokea olevansa vapaa! Siksi Method Putkisto opettaa kykyä arvioida, tuntea ja tunnistaa omaa kehoaan, uskallusta ponnistaa ja rohkeutta lentää. 

Olemme loogisuudella rajoja rikkova uudelleen rakentaja. Uskomme vuorovaikutukseen uudistumisen voimana; niin suhteessa omaan itseen, toisiimme kuin myös ympäristöön ja maailmaan. 

Visio 

Yrityksemme perusti Marja Putkisto vuonna 1993 Helsingissä. Toimintaamme inspiroi ihmisen kyky uudistua sekä tarve ymmärtää ja tuntea itsensä. Method Putkistossa terveydenhoito, tanssi, taide, teatteri, kirjallisuus ja tiede on yhdistetty kehonhallinnalliseen muotoon. Se sopii kaikille ja kaikkeen, joka vaatii ihmisen ja toiminnan välistä tasapainottamista. Vuonna 2017 toimintaan lisättiin yritysten hyvinvointimalli, joka integroi kehollisuuden yrityksen tuottavuuden malliin.

Vuonna 1991 ensimmäinen artikkeli European lehdessä räjäytti kysynnän. Vuonna 1993 The Times artikkelin myötä kirjaoikeudet huutokaupattiin: "Body Lean & Lifted"  julkaistiin vuonna 1996 englannissa ja Suomessa 1997, jolloin myös Suomen ensimmäiset ohjaajat valmistuivat.

Vuonna 2002 Daily Mailin artikkeli räjäytti kysynnän, joka puski tuotannon uuteen vauhtiin. Method Putkisto lajeja on nyt kuusi ja kustakin löytyy kirja tai jopa kaksi, koko ajan kehittyvä koulutusohjelma ja mikä tärkeintä - ohjaajakunta, joka tarjoaa tunteja, kursseja ja tapahtumia läpi Suomen. 

Halusimme  luoda yhteisön, jossa ihmiset voivat ammattillisesti ja ihmisinä kehittyä eteenpäin. Olemme valinneet arvot, joilla työskentelemme kohti päämääräämme. Konseptin keskiössä hyvinvointi löytää uusia näkökulmia ja Marja henkilökohtaisesti haastaa terveyden määritteleviä kriteereitä positiivisesti uutta kohden. Tästä on avautunut uusien mahdollisuuksia, joita kohden etenemme yhdessä asiakkaidemme kera. 

Visio kehitti myös asiaan erikoistuneet Method Putkisto Studiot, jotka ovat nyt enemmän kuin harjoittelupaikkoja. Siellä  asiakkaamme kohtaavat konseptimme. Siellä syttyy henkiin Metodin takana oleva luovuus hiljaisella ja ensin huomaamattomalla tavalla. " There is more to the Method" on totta. Tarjoamme mahdollisuuksien Life Style- konseptia, missä keho ja ulkonäkö rakentuvat harmoniassa luonnon, ajan trendien ja oman ihmisyyden kanssa. 

Palvelumme on ajan hermolla tämän hetken tietoon, käsitteistöön, arvoihin ja ilmiöihin. Suomalaisuus on noussut konseptin ytimeksi ja perustaksi. Voima, herkkyys, luonto ja luottamus perusasioiden voimaan näkyy kaikessa. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa tieteilijöihin ja maailmalla toimiviin ajan edellä kävijöihin. Arviomme kaikkea tätä asiakkaidemme aktiiviseen palautteeseen. Tärkeänä moottorina on Marjan  kyky työstää tietoa oman kehon kautta käytäntöön. Tästä kehittyvät uudet ohjelmat. Ensimmäinen Marjan laji, Method Putkisto Original on kehittynyt kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti tasapainottavaksi ja kehittäväksi konseptiksi.

Paras elämä  - liikkumisen vapaus! 

Tavoitteemme ydin on ja pysyy aina samana: liikkumisen vapaus läpi elämän.

Vilpitön halumme on voimaannuttaa työllämme ihmisiä saavuttamaan oman kehonsa potentiaali, joka istuu harmoniassa kunkin omaan persoonallisuuteen ja vapauttaa elämään rikasta elämää. 

Arvomme merkityksellisyys, tuloksellisuus, yhteisöllisyys, ilo ja optimismi ovat elämämme ja toimintamme sydän. Merkityksellisyyden työllemme antaa metodin tarjoamat työkalut, jotka vapauttavat resursseja ja suuntaavat energiaa. 

Hyvässä elämässä tärkein asia on jatkuva uusiutuminen ja kehittyminen. Haluamme toiminnallamme suojata, hoitaa ja huoltaa niin psykkiistä ja fyysistä tasapainoamme, kuin ihmisyyttä. Uskomme, että humaaneilla arvoilla voidaan menestyä. Meille rajat eivät ole rajoitteita vaan toiminnan selkeyttäjiä  ja reittien mahdollistajia. Suunnitelmat usein muuttuvat todellisuuksiksi ja tästä syntyy innostuneisuutemme. 

"Marja on kiistättä aikamme innovatiivisin kehohallinnan kehittäjä Suomessa. Hän on nerokas vaikutusten tuntija ja luo ytimeen osuvia kokonaisuuksia. Marjan visio on muotoillut kehohallinnan ajattelua yli kolme vuosikymmentä.