Rekisteriseloste | Method Putkisto
Method PutkistoAmmattikoulutusFinnmotion
LÖYDÄ OMA OHJAAJA
PAIKKAKUNNALTASI
MARJA PUTKISTON
kansainväliset KURSSIT
MARJA PUTKISTON
KURSSIT
Kajaani 23.10.
seinäjoki 25.10.
helsinki 03.01.
kuopio 10.02.
muurame 14.02.
 
MARJA PUTKISTON KURSSIT SUOMESSA

Rekisteriseloste

Tietosuojakäytänteet

Suomessa rekisteröidyt yritystietomme ovat Method Putkisto Finland Oy (Y-tunnus: 0861047-9), Meri-miehenkatu 22 as 12, 00150 Helsinki.

Lue tämä tietosuojakäytänteitä koskeva seloste huolellisesti. Seloste kattaa tietoa sinun henkilötietojesi käsittelystä toimestamme muun muassa käyttäessäsi Method Putkiston verkkosivua sekä verkkosivuilla kuvattuja palveluita (”palvelut”).

Tiedostamme hyvän tietojenkäsittelytavan tärkeyden ja olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötieto-jasi, niiden suojauksesta ja luottamuksellisuudesta huolehtien sovellettavan lainsäädännön, kuten Eu-roopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Arvostamme luottamustanne.

Millaista tietoa keräämme?

Keräämämme henkilötiedot ovat luonnollinen osa tarjoamaamme palvelua, jotta voimme luoda asiak-kaillemme parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen ja kehittääksemme sitä. Käsittelemämme tiedot kattavat esimerkiksi etu- ja sukunimesi, tittelisi tai roolisi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnume-rosi ja muut tiedot, joita annat oma-aloitteisesti käyttäessänne palvelujamme. Lisäksi voimme kerätä markkinointia koskevia lupia ja kieltotietoja, verkkopalveluiden käyttäjätunnus- ja kirjautumistietoja sekä maksuihin ja luottokauppaan vaadittavia tietoja. Keräämme tiedot suoraan sinulta tai käyttämiesi verk-kopalveluiden (ml. niiden evästeet) kautta. Tiedotamme evästeistä erikseen verkkopalveluiden yhtey-dessä tietojen keräämisen hetkellä.

Tietojen keräämisen peruste on asiakassuhde eli kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai sel-laisen valmistelu. Tietojen kerääminen voi perustua myös oikeutettuun etuun (joka voi olla esimerkiksi tuotteidemme ja palvelujemme markkinointi) tai antamaasi suostumukseen.

Kun kirjaudut verkkosivullemme käyttääksesi palvelujamme tai tilataksesi uutiskirjeen, sinulle luodaan verkkosivuillemme profiili. Annettuasi meille markkinointiluvan tai kun meillä on siihen oikeutettu etu, voimme lähettää sinulle markkinointiviestintää. Voimme myös halutessasi lopettaa markkinointiviestinnän lähetettyäsi viestin meille osoitteeseen: asiakaspalvelu@methodputkisto.com tai seuraamalla ohjeita jokaisen markkinointiviestin lopussa markkinoinnin kieltämiseksi.

Mihin tietoa käytetään?

Käytämme tietoa Method Putkisto -studioiden ja -ohjaajien tuottamiin palveluihin mukaan lukien kirjau-tumiseen, ajanvaraukseen ja maksuihin annetut tiedot. Voimme lähettää sinulle asiakastietoa sekä muuta tietoa palveluistamme, uusista tuotteista, tarjouksista ja kampanjoista sekä uutiskirjeitä. Käy-tämme tietoa myös palvelumme jatkuvaan kehittämiseen.

Yhteistyökumppaniemme roolit tietojenkäsittelyssä

Method Putkisto, sen konserniyhtiöt sekä sopimusperusteiset studiot ja ohjaajat, toimivat tietojen osalta rekisterinpitäjinä yhdessä. Mikäli Method Putkiston omistuksessa tapahtuu muutoksia, siirre-tään/luovutetaan tiedot uudelle omistajalle.

Henkilötietojen muut vastaanottajat ja henkilötietojenkäsittelijät on kuvattu alla. Huolehdimme yhteistyö-kumppaniemme tietosuojaa koskevista velvoitteista tarvittavin sopimussitoumuksin.

Verkkosivujen tiedot

Siirrämme verkkosivujemme tietoja yhteistyökumppaneillemme, kuten Mainostoimisto Maagi Oy:lle ja Rackspace UK:lle.

Maksut

Suomenkielisilla sivuillamme käytämme suomalaista Paytrail (paytrail.fi) -palvelua korttimaksujen prosessointiin. Paytrail tallentaa maksuihin liittyviä tietojasi myös maksupalautusvaatimuksia ja petosten estämistä varten.
Lisätietojen saamiseksi kehotamme tutustumaan Paytrail:in tietosuojakäytänteisiin.

 Käytämme PayPal (www.paypal.com) -palvelua korttimaksujen prosessointiin englanninkielisillä sivuillamme. PayPal tallentaa maksuihin liittyviä tietojasi myös maksupalautusvaatimuksia ja petosten estämistä varten. PayPal on USA:ssa sijaitseva yhtiö, joka täyttää Euroopan unionin komission hyväksymät edellytykset tietojenkäsittelyyn EU-US Privacy Shield framework -järjestelyn kautta. Lisätietojen saamiseksi kehotamme tutustumaan PayPal:in tietosuojakäytänteisiin.

Tilaukset

Käytämme Nettivarasto-palvelua tilausten toimittamiseen. Kun tilaat meiltä jotain, yhteystietosi ja nimesi sekä tilausta koskevat tiedot välitetään Nettivarastolle. Nettivarasto säilyttää ja käsittelee tietojasi tilausten jäljittämiseen ja tilausta koskevaan asiakaspalveluun.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointimme on toteutettu Campaign Monitorin kautta. (www.campaignmonitor.com). Campaign Monitor käsittelee nimeäsi ja yhteystietojasi. Campaign Monitor on USA:ssa sijaitseva yhtiö, joka täyttää Euroopan unionin komission hyväksymät edellytykset tietojenkäsittelyyn EU-US Privacy Shield framework-järjestelyn kautta.

Jaammeko tietojasi?

Jaamme tietojasi muissa kuin edellä sanotuissa tilanteissa vain lain edellyttämällä tavalla tai jos vilpit-tömässä mielessä uskomme sen olevan pakollista laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja oikeusvaa-teilta puolustautumiseksi, terveyden ja omaisuuden puolustamiseksi tai mikäli oikeutetun edun totutta-minen vaatii tätä.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit pyytää tietosi tarkasteltavaksesi lähettämällä meille pyynnön osoitteeseen:
asiakaspalvelu@methodputkisto.com

Method Putkisto Finland Oy,
Merimiehenkatu 22 as 12,
00150 Helsinki.

Lähetä pyynnön yhteydessä meille nimesi ja yhteystietosi sekä tarvittavat muut yksilöintitiedot, jotka nopeuttavat asian selvittämistä ja käsittelyä.

Tietojen korjaaminen

Jos sinusta kerätyt tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää meitä päivittämään tiedot lähettä-mällä sähköpostia osoitteeseen: asiakaspalvelu@methodputkisto.com

Lisää pyyntöön kaikki ne tiedot, jotka haluat meidän päivittävän. Tämä nopeuttaa pyynnön käsittelyä.

Kuinka turvallista tietosi käsittely on?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi oi-keudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, salaustekniikat, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta ja ohjeistaminen.

Tallennammeko tai nauhoitammeko asiakasviestintää?

Saatamme joissakin tilanteissa tallentaa tai nauhoittaa asiakasviestintää sovellettavassa lainsäädännössä erikseen määritellyissä tilanteissa kuten liiketoiminnan kehittämistä (laadunvalvontaa tai opetusta) tai rikoksen ehkäisyä tai selvittämistä varten.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi niin pitkään, kun on tarpeen edellä sanottuja tarkoituksia varten tai lakisääteisistä velvoitteista johtuen. Yleensä poistamme tiedot viimeistään, kun on kulunut 10 vuotta asiakkuuden päättymisestä.

Voit pyytää meitä poistamaan tietosi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

asiakaspalvelu@methodputkisto.com

Ilmoita pyynnössä nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Huomiothan että tietojen poiston jälkeen, verkkosivul-le luotua profiilia ei ole mahdollista käyttää tai sen tietoja palauttaa. Huomiothan myös, että kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa, jos meillä on lakisääteinen velvoite tiedon säilyttämiseen, kuten kirjanpi-tolaissa määritelty 10 vuoden säilytysaika.

Kysymykset ja valitukset

Jos sinulla on kysymyksiä näitä tietosuojakäytänteitä koskien, ota meihin yhteyttä osoitteeseen:

asiakaspalvelu@methodputkisto.com

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien henkilötietojen käsittelyä tai siihen liitty-vien pyyntöjen käsittelyä. Valvovan viranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 HELSINKI
email: tietosuoja@om.fi

Saatamme muuttaa ja päivittää näitä henkilötietojen käsittelykäytänteitä tarvittaessa. Pyydämmekin teitä tarkistamaan käsittelykäytänteet säännöllisesti.

Evästeet 

Evästeiden luovuttaminen kolmansille osapuolille

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille (Google Analytics, Facebook, PayPal, Paytrail) toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Kolmansien osapuolten evästeet

Käytössämme ovat Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager ja Google AdWords palvelut. Evästeiden avulla saamme tietoa verkkosivujen kävijämäärästä, luetuimmista sivuista, mistä kanavasta sivulle on tultu ja mitä selainta on käytetty. Evästeiden avulla on mahdollista kohdentaa mainontaa ja optimoida markkinointitoimenpiteitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai tiedostojasi. Niitä käytetään, koska ne auttavat meitä kehittämään sivustoamme ja niistä on apua verkkokaupan ja sivuston sisään kirjautumisen toimivuudessa.

Analytics analytiikkatyökalu kerää kävijöistä tietoa. Enimmäkseen sillä katsotaan lähinnä kävijämääriä, mutta joskus vilkaistaan myös mistä kanavasta sivustolle on tultu ja mitä selaimia on käytetty. Analytics on yleisesti käytössä lähes jokaisella verkkosivustolla.

Muuttamalla selaimen asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön.

Lisätietoa:

www.aboutcookies.org

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking

Facebook: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google (ml. YouTube): https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?helpref=hc_fnav


Copyright Method Putkisto Finland